Brezplačni spletni učbeniki in delovni zvezki

Tokrat smo preverjali kateri spletni delovni zvezki in učbeniki so v času koronavirusa na voljo brezplačno. 

S pomočjo učiteljev smo preizkušali in pregledali različna spletna mesta: iučbeniki, Rokusova spletna mesta (iRokus , iRokus+, Radovednih pet, LILIBI) spletna mesta Mladinske knjige (ucimse, ucimte), Modrijan in Rokus (Posebni delovni zvezki in vadnice), Radoved, spletna mesta založbe DZS (e vedež in Naša ulica), Razlagamsi, Moja matematika.

V nadaljevanju vam predstavljamo 13 spletnih mest, ki omogočajo brezplačno uporabo v času korona virusa.

1.  Spletno mesto iučbeniki

Spletno mesto je mogoče brezplačno uporabiti brez registracije. Na tem spletnem portalu je mogoče najti gradivo od 6. do 9. razreda osnovne šole ter od 1. do 3. letnika gimnazije. Na voljo so naslednji iučbeniki:
 • Slovenščina (8. in 9. razred OŠ ter 1. letnik gimnazije)
 • Matematika (4. – 9. razred OŠ ter 1. – 3. letnik gimnazije)
 • Angleščina (8. in 9. razred OŠ ter 1. letnik gimnazije)
 • Nemščina (7. -  9. razred OŠ ter 1. letnik gimnazije)
 • Kemija (8. in 9. razred OŠ ter 1. – 3. letnik gimnazije)
 • Naravoslovje in tehnika (4. in 5. razred OŠ)
 • Naravoslovje (6. in 7. razred OŠ)
 • Fizika (8. in 9. razred OŠ)
 • Geografija (8. in 9. razred OŠ ter 1. letnik gimnazije)
 • Glasbena umetnost (8. in 9. razred OŠ ter 1. letnik gimnazije)
 • Likovna umetnost (8. in 9. razred OŠ ter 1. letnik gimnazije)
 • Šport
Dostop do spletnega mesta: https://eucbeniki.sio.si/

2.  Spletno mesto iRokus+  
 
Za uporabo spletnega mesta se je potrebno registrirati. Ko se enkrat registrirate, imate na voljo vse Rokosova spletna mesta (iRokus+, Radovednih pet, LILIBI in iRokus). Pri registraciji je potrebno vpisati ime in priimek, razred ter šolo otroka. Na tem spletnem portalu je mogoče najti gradivo od 6. do 9. razreda osnovne šole.

Brezplačno so voljo interaktivni kompleti, ki vključujejo interaktivni delovni zvezek in učbenik ter elektronski delovni zvezek in učbenik za naslednje predmete:
 • Slovenščina (6. in 9. razred OŠ)
 • Nemščina (7. -  9. razred OŠ ter 1. letnik gimnazije)
 • Biologija (8. in 9. razred OŠ)
 • Naravoslovje (6. in 7. razred OŠ)
 • Kemija (8. in 9. razred OŠ)
 • Fizika (8. in 9. razred OŠ)
 • Geografija (6. in 7. razred OŠ)
 • Zgodovina (7. razred OŠ)
Dostop do spletnega mesta: https://www.irokusplus.si/


3.  Spletno mesto Radovednih pet
Za uporabo spletnega mesta se je potrebno registrirati. Ko se enkrat registrirate, imate na voljo vse Rokosova spletna mesta (iRokus+, Radovednih pet, LILIBI in iRokus). Pri registraciji je potrebno vpisati ime in priimek, razred ter šolo otroka. Na tem spletnem portalu je mogoče najti gradivo za 4. in 5. razred osnovne šole. Brezplačno so na voljo mapice za različne predmete, ki večinoma vključujejo učbenik, delovni zvezek ter interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino.
Na voljo so naslednji iučbeniki:
 • Slovenščina + Berilo (4. in 5. razred OŠ)
 • Matematika (4. in 5. razred OŠ)
 • Naravoslovje in tehnika (4. in 5. razred OŠ)
 • Družba (4. in 5. razred OŠ)
 • Glasbena umetnost (4. in 5. razred OŠ)
 • Priročnik za pripravo na kolesarski izpit (4. in 5. razred OŠ)
 • Gospodinjstvo (5. razred OŠ)
Dostop do spletnega mesta: https://www.radovednih-pet.si/
 
4.  Spletno mesto LILIBI 

 
Za uporabo spletnega mesta se je potrebno registrirati. Ko se enkrat registrirate, imate na voljo vse Rokosova spletna mesta (iRokus+, Radovednih pet, LILIBI in iRokus). Pri registraciji je potrebno vpisati ime in priimek, razred ter šolo otroka. Na tem spletnem portalu je mogoče najti gradivo od 1. do in 3. razreda osnovne šole.

Vsebina portala je razdeljena na tri sklope:
 • Dežela Lilibi
  • Park
  • Šolska ulica 1- 2 (slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, šport, glasbena umetnost, likovna umetnost, hrana in zdravje, verstva po svetu, varnost na spletu, šampion znanja)
  • Mestni trg 3 (slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, šport, glasbena umetnost, likovna umetnost, hrana in zdravje, verstva po svetu, varnost na spletu,
  • Angleščina
 •  E-gradivo
  • Medpredmetni delovni zvezki Lili in Bine
  • Učbeniki (slovenščina, berilo, spoznavanje okolja, matematika, glasbena umetnost)
  • Delovni zvezki (slovenščina, matematika, delovni zvezki za opismenjevanje in vajo pri matematiki ter risanju črt, spoznavanje okolja (3. razred)
  • Zvezki Lili in Bine
 • Gradivo za učitelje
Dostop do spletnega mesta: https://www.lilibi.si/

5
.  Spletno mesto Posebni delovni zvezki in vadnice


 
Za uporabo spletnega mesta se je potrebno registrirati. Ko se enkrat registrirate, imate na voljo vse Rokosova spletna mesta (iRokus+, Radovednih pet, LILIBI in iRokus). Pri registraciji je potrebno vpisati ime in priimek, razred ter šolo otroka. Na tem spletnem portalu je mogoče najti gradivo od 6. do 9. razreda osnovne šole. Izbirate lahko med gradivi založbe Modrijan in Rokus). Na spletnem mestu je na levi strani na voljo vpisati kriterije iskanja gradiva.

Na voljo so naslednji iučbeniki:
 • Slovenščina (6. - 9. razred OŠ)
 • Matematika (6. - 9. razred OŠ)
 • Angleščina (6. - 9. razred OŠ)
 • Nemščina (7. - 9. razred OŠ)
 • Kemija (8. in 9. razred OŠ)
 • Naravoslovje (6. in 7. razred OŠ)
 • Biologija (8. in 9. razred OŠ)
 • Fizika (8. in 9. razred OŠ)
 • Geografija (6. - 9. razred OŠ)
 • Glasbena umetnost ((6. - 9. razred OŠ)
 • Domovinska in državljanska kultura in etika (7. razred OŠ)
 • Tehnika in tehnologija (6. - 8. razred OŠ)
 • Zgodovina (6. - 9. razred OŠ)

Dostop do spletnega mesta: https://korona.rokus-klett.si/gradiva

6
.  Spletno mesto UČIMse
 
Za uporabo spletnega mesta se je potrebno registrirati. Registracija je v času koronavirusa brezplačna. Vpisati je potrebno podatke otroka in šole. Na tem spletnem portalu je mogoče najti gradivo od 1. do 9. razreda osnovne šole. Gradiva so ločena na otočkih po razredih. Na portalu si je mogoče naročiti tudi dodatne interaktivne igre za slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja, glasbeno umetnost, naravoslovje, družbo, geografijo, zgodovino in fiziko).

Na voljo so naslednji iučbeniki:
 • Slovenščina (1. - 9. razred OŠ)
 • Matematika (1. - 9. razred OŠ)
 • Naravoslovje (4. - 7. razred OŠ)
 • Biologija (8. in 9. razred OŠ)
 • Fizika (8. in 9. razred OŠ)
 • Geografija (6. - 9. razred OŠ)
 • Glasbena umetnost (1. - 9. razred OŠ)
 • Zgodovina (6. - 9. razred OŠ)
 • Spoznavanje okolja (1. – 3. razred OŠ)
 • Družba (4. in 5. razred OŠ)
Poleg učbenikov pa so na voljo tudi igre (PARTIPARK), video posnetki (fizika, zgodovina, geografija, naravoslovje in angleščina) ter različne simulacije in zemljevidi.

Dostop do spletnega mesta: https://www.ucimse.com/
 
7.  Spletno mesto UČIMte

Za uporabo spletnega mesta se je potrebno registrirati. Registracija je v času koronavirusa brezplačna. Vpisati je potrebno podatke otroka in šole. Na tem spletnem portalu je mogoče najti gradiva, delovne zvezke, iučbenike, letne in dnevne priprave, zvočne in video posnetke, rešitve nalog, učne liste, preizkuse znanja, priročnike, kataloge itn.

Dostop do spletnega mesta: https://www.ucimte.com/

8.  Spletno mesto Radoved 
 

Na voljo so naslednji iučbeniki:
 • Biologija (8. in 9. razred OŠ)
 • Zgodovina (6. - 9. razred)
 • Geografija (6. - 9. razred)
Dostop do spletnega mesta:  http://radoved.si/

9.  Spletno mesto e vedež izobraževalni program

 
E vedež je spletno mesto založbe DZS, kjer lahko brezplačno brez registracije dostopamo do interaktivnih gradiv. eVedez.si je spletna stran za interaktivno poučevanje in učenje v osnovni in srednji šoli. Spletna stran je namenjena učiteljem in učencem ter profesorjem in dijakom. (Vir: e vedež)
Na tem spletnem portalu je mogoče najti gradivo od 4. do 9. razreda osnovne šole. Gradiva so ločena po predmetih.
 Na voljo so naslednja igradiva:
 • Slovenščina (4. in 5. razred OŠ)
 • Matematika (4. - 8. razred OŠ)
 • Angleščina (4. in 5. razred OŠ)
 • Kemija (8. in 9. razred OŠ)
 • Biologija (8. in 9. razred OŠ)
 • Fizika (8. in 9. razred OŠ)
Dostop do spletnega mesta: https://www.evedez.si/igradiva

10.  Spletno mesto

 
Naša ulica je spletno mesto založbe DZS. Zbrano na enem mestu: interaktivne naloge, elektronski učbeniki in delovni zvezki, delovni listi, predlogi in ideje, priprave in še mnogo več. Na spletno mesto si ni potrebno registrirati. Z registracijo prejmeš 20 dodatnih nalog. Z nakupom pa se odprejo vse naloge.
Na tem spletnem portalu je mogoče najti gradivo od 1. do 3. razreda osnovne šole. Gradiva so razredih in predmetih.
Na voljo so naslednje inaloge
 • Slovenščina + Berilo (1.- 3. razred OŠ)
 • Matematika (1.- 3. razred OŠ)
 • Spoznavanje okolja (1.- 3. razred OŠ)
 • Glasbena umetnost (1.- 3. razred OŠ)
Dostop do spletnega mesta: https://nasaulica.si/
 
11.  Spletno mesto Razlagamo.si
Vsak od nas se v teh dneh sooča z novimi izzivi. Poučevanje in učenje je dobilo drugačno obliko. Pri tem si lahko pomagamo, delimo izkušnje in skupaj gradimo znanje. Skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si je namenjena medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo, tako za učence in dijake kot za učitelje. Nudi zbrana interaktivna gradiva za vse predmete v OŠ in SŠ ter podporno komunikacijo ob težavah učečega. (vir: Razlagamo.si

Dostop do spletnega mesta: https://razlagamo.si/

12.  Spletno mesto Devetletka 

Na spletnem mestu je mogoče najti gradiva, kataloge, gradiva za učence in dijake (testi, kvizi in avdio gradiva), vadnice, učne načrte. Za uporabo registracija ni potrebna.

Dostop do spletnega mesta: www.devetletka.net/

13.  Spletno mesto Moja matematika 
 

 
Na spletnem mestu lahko dostopate do nalog, testov in učnih ciljev za matematiko od 1. do 5. razreda osnovne šole

Dostop do spletnega mesta: https://vadnica.moja-matematika.si/