SERVISNI ZAHTEVEK: preveri status

Preveri status servisnega zahtevka