Naj bodo sestanki na daljavo enako učinkoviti kot srečanja v živo

Delovna mesta se nenehno razvijajo, da bi sledila tehnološkemu napredku in pričakovanjem zaposlenih ter strank. Pandemija je ta razvoj še pospešila, saj so se ljudje po vsem svetu nenadoma morali prilagoditi novim načinom dela.
 
 
 
Katero opremo izbrati za izvajanje sestanka na daljavo?
 
Za izvedbo kakovostnega in učinkovitega sestanka na daljavo je treba izbrati tudi primer­no tehnologijo. Želimo namreč, da so udele­ženci v enakovrednem položaju kot takrat, ko smo sestanek vodili v živo. Na podlagi raziskav in izkušenj se je za najboljšo rešitev izkazala uporaba interaktivnega zaslona v kombinaciji z videokonferenčnim sistemom. Kot eni izmed najboljših in najdlje na tržišču so zagotovo in­teraktivni zasloni SMART Board, ki imajo vsa potrebna orodja, da olajšajo delo z že poznani­mi programi. S pripadajočo opremo hkrati še dodatno omogočajo, da je delo na daljavo še enostavnejše, saj lahko udeleženci video klica tudi interaktivno sodelujejo.

Ko interaktivnemu zaslonu SMART Board dodamo še zmogljivo videokonferenčno kamero (denimo Yealink UVC30) in video­konferenčni zvočnik z usmerjenimi mikrofoni (kot je Yealink CP900), dobimo zmogljiv inte­raktivni videokonferenčni sistem, ki se je izka­zal kot odlična rešitev za izvajanje sestankov na daljavo.

Če pa bi želeli interaktivnemu zaslonu do­dati le eno All-In-One videokonferenčno reši­tev, se je ničkolikokrat že izkazala rešitev Yea­link UVC40, ki je odličen sistem za majhne in srednje velike prostore.
 
Večino osebnih sestankov in poto­vanj so zamenjali video klici na dalja­vo. Uporabniki so se tako navadili, da lahko od koderkoli hitro in enostavno opravijo poslovni razgovor, pa naj gre za manjša pod­jetja, ki si le izmenjujejo različne informacije, ali pa za večje organizacije, ki na daljavo vodi­jo kar celotne sestanke. Ob izrazu video kon­ferenca najprej pomislimo na kamero in pro­gramsko opremo, ki njeno uporabo omogo­ča. V resnici je to le del celotnega sistema, ki omogoča uporabo te napredne zvočne in vi­deo tehnologije.
 
 
Kako poteka sestanek na daljavo z interaktivnim videokonferenčnim sistemom?
 
Interaktivni videokonferenčni sistem s SMART Board interaktivnim zaslonom omo­goča učinkovito interaktivno sodelovanje udeležencev z vsega sveta ter tudi tistih, ki so skupaj v prostoru. Enostavna in intuitiv­na uporaba omogoča, da obstoječe vsebine v obstoječih programih nadgradite in dopol­njujete. Prek izbranega videokonferenčne­ga programa (Teams, Zoom, Meet…) deli­te vsebino interaktivnega zaslona ter jo lahko hkrati dopolnjujete, gradite in na novo ustvar­jate. Na zaslonu nameščena videokonferenč­na kamera zagotavlja, da vas udeleženci vi­dijo, videokonferenčni zvočnik z usmerjeni­mi mikrofoni pa poskrbi za čist zvok in jasno slišno razlago. Prisotni tako dobijo polno sliko dogajanja, saj spremljajo vsebino na zaslonu v živo, govornika in prisotne v prostoru pa tudi vidijo in slišijo.
 
 
 
Kako poteka vpeljava opreme v poslovni proces?
 
V podjetju Inovatio so specializirani za so­dobne tehnologije, predvsem interaktivne re­šitve in komplementarne produkte. Lahko se pohvalijo, da so eni redkih v tem delu Evrope, ki so popolnoma specializirani za implemen­tacijo interaktivnih rešitev v delovna okolja, zato se zavedajo pomembnosti učinkovite­ga vodenja sestankov na daljavo. Za vas lah­ko pripravijo celoten načrt, zasnovo in vpel­javo interaktivnih zaslonov SMART Board ter videokonferenčne opreme Yealink glede na vaše želje, zahteve in zmožnosti. Poleg sveto­vanja in namestitve opreme v prostor nudi­jo tudi različne oblike usposabljanj in vam tako približajo novo tehnologijo ter nov način izobraževanja, ki v teh časih vsekakor posta­ja stalnica. Dolgoletne izkušnje z interaktivno tehnologijo so namreč pokazale, da le pravil­na vpeljava omogoča polni izkoristek ne gle­de na to, ali gre za videokonferenčno uporabo ali uporabo za sestanke v sejnih sobah. Pred samim nakupom pa lahko vse rešitve tudi pre­izkusite v njihovem demo centru v Ljubljani in Mariboru.
 

Povezani produkti

Yealink CP900 zvočnik s 6 mikrofoni (+BT50)

251,00 € (brez DDV)

306,22 € (z DDV)

Yealink UVC30-Room 4K USB kamera

384,00 € (brez DDV)

468,48 € (z DDV)