Učilnica na ključ z AGR certifikatom za zdravo hrbtenico.

 
Učni prostor v idealnih pogojih omogoča različne učne metode in pri tem vzpodbuja določeno vedenje. Trend gre torej v smeri spremenljivih prostorskih konceptov s prilagodljivim pohištvom.
 
Učilnica na ključ je fleksibilni učni prostor, ki omogoča da poučevanje danes poteka v različnih fazah, ki enkrat vključujejo ves razred, drugič pa delajo učenci sami ali v manjših skupinah pri različnih nalogah.

Učilnica na ključ nudi nešteto možnosti spremembe učnega okolja, saj otroci in mladostniki za učenje potrebujejo več kot samo mizo in stol. Svoje delovno okolje in držo želijo in morajo redno spreminjati. Takšne spremembe ustrezajo njihovemu naravnemu vedenju in jim omogočajo boljše učenje.

 
V učilnici je na razpolago različno pohištvo, kar je idealno tudi iz ergonomskega vidika, saj še tako dobro sedenje, ki je kratkoročno sproščujoče in zdravo, je srednjeročno in dolgoročno neprimerno.
 
Zato je v Učilnici na ključ čim več ergonomije - s čim večjo dinamiko. V vsak učni prostor namreč sodijo različni kotički za delo: to tudi so mize za delo stoje, ki spodbujajo k stanju in so primerne za projektno ali pa tudi individualno delo.


Nove tehnologije igrajo pomembno vlogo v naši družbi znanja, saj digitalni mediji vedno bolj dopolnjujejo ali nadomeščajo tradicionalne izobraževalne medije.  Učilnica je opremljena tudi z interaktivno rešitvijo in pripadajočo programsko opremo, ki nudi številne možnosti za izvajanje učne diferenciacije.  Programska oprema omogoča vključevanje učencev v delovne prostore in aktivnosti, učitelj pa lahko sproti preverja njihov napredek in jim podaja povratne informacije.

Na voljo sta:

Fleksi MINI in Fleksi MAKSI