Delovno okolje prihodnosti

Ne glede na to, ali govorimo o delovnem okolju v podjetjih ali delovnem učnem okolju v šolah, trenutni trendi in navsezadnje tudi raziskave strmijo k temu, da delovno okolje spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in inovativnost. Na kakšen način prilagoditi okolje, da bi dosegli zastavljene cilje, je najpogostejše vprašanje, ki si ga zastavljajo oz. zastavljamo vsi.
 
Tehnologija kot motor sodelovanja in ustvarjalnosti
Dnevi, ko ste uporabljali samo namizni računalnik, so že davno minili. Prenosni računalniki, tablice in pametni telefoni so prinesli nov način dela, le-ti s pravilno uporabo izboljšujejo sodelovanje in tudi komunikacijo z oddaljenimi sodelavci ali poslovnimi partnerji. V izobraževalnem procesu je uvajanje tehnologije skorajda nuja. Ne samo uporabniške naprave, vedno bolj se v delovnih okoljih uveljavljajo tudi veliki zasloni, ki zamenjujejo projektorje, še posebej aktualni so zasloni na dotik. Tako imenovani interaktivni zasloni prinašajo ogromno možnosti za inovativne pristope k delu, poučevanju ter sodelovanju vseh udeležencev oz. uporabnikov. Hkrati vedno več podjetij razvija aplikacije, ki s souporabo interaktivnih zaslonov spodbujajo delo in sodelovanje na daljavo ter tako olajšajo izobraževanje, pa tudi sestankovanje na daljavo. 
 

Interaktivni zasloni naj bodo rešitve in ne zgolj produkti
Interaktivni zasloni oz. zasloni na dotik, kot jih velika večina imenuje, nudijo številne možnosti za spodbujanje sodelovanja, inovativnega pristopa reševanja težav in predvsem individualne ustvarjalnosti. Ne glede na to, ali gre za uporabo v izobraževalne namene ali v poslovnem okolju, povsod je pomembno, da je uporaba zaslonov enostavna in hkrati napredna. SMART Board® interaktivni zasloni niso samo zasloni na dotik kot produkti, pač pa celovite interaktivne rešitve. Celovita rešitev je namreč sestavljena iz treh komponent: enostavne uporabe produkta, enostavne uporabe programske opreme ter podpore uporabnikom pri implementaciji uporabe v delovnem okolju. Prav iz tega razloga imajo SMART Board® rešitve različno programsko opremo za izobraževalne ustanove in podjetja. Pristopi in uporabnost so namreč tako različni, da je uporaba enake programske opreme nemogoča. 

Okolje spodbuja kreativnost
Da je delovno okolje v trendu, se mora spremeniti tudi vizualno. Tradicionalni delovni prostori se spreminjajo, vedno več prednosti se daje odprtim tipom, ki so prilagodljivi, premični in predvsem usmerjeni v možnosti združevanja in spreminjanja glede na delovne aktivnosti. Pogost je tudi pojav, kjer si uporabniki delijo mize ali so združeni ter tako spodbujajo neposreden pogovor in sodelovanje.
 

Fleksibilno pohištvo spodbuja produktivnost
Monotonost delovnega okolja sčasoma privede do pasivnosti in posledično zmanjšanja produktivnosti. Iz tega razloga se v delovnih okoljih vedno bolj uveljavlja fleksibilno pohištvo. Ne samo, da je na pogled bolj privlačno, kar že samo po sebi motivira, omogoča tudi spreminjanje okolja in prilagajanje metodam dela. Bodisi gre za individualno delo, delo v parih ali skupinah, tovrstno pohištvo se lahko prilagodi posamezniku oz. skupini. Študije kažejo, da tovrstni pristopi tako v šolstvu kot v poslovnem svetu prinašajo boljše rezultate. Fleksibilno delovno okolje spodbuja kreativnost, sproščenost in skupinsko delo. Delovni prostor že dolgo ni samo delovni, pač pa tudi življenjski prostor. V službi, šoli ali drugih okoljih preživimo del svojega dneva, zato je nujno, da je to okolje, ki stimulira in v vsakem spodbuja razvoj njegovih sposobnosti.