Dobro počutje in pozitivna čustva so osnova za dolgoročno učenje

V času človekovega razvoja so se naši predniki soočali s prostorskimi pogoji, ki so jim nenehno predstavljali fizične, duševne, čustvene in družbene izzive. Nastalo prilagodljivo vedenje je zgodba o uspehu človeške fiziologije.
Kot vrsta zagotovo ne bi preživeli, če bi sedeli mirno.
 
Uspešno učenje vključuje telo, um in dušo.
Med človekovim dojemanjem okolja (čutna stimulacija), čustvenimi reakcijami in počutjem je močna povezava - kar je najpomembnejša gonilna sila delovanja.
Pozitivni učinki telesnih čutnih organov pa se lahko razvijejo le, če jih redno stimuliramo. Tako kot naše oči potrebujejo dnevno svetlobo in nos nosi svež zrak, tudi občutek za ravnovesje, skupaj s senzorji mišic in gibanja, potrebuje redne spremembe drže in gibanja.
 
Dobro počutje in pozitivna čustva so osnova za dolgoročno učenje, zato je izjemno pomembno, da ustvarimo prostore za učenje, ki vključujejo dinamično prožnost, zdravo ergonomijo in nudijo prostor za sočutje.
Študijski, delovni in življenjski prostori namreč dolgoročno vplivajo na naše fizično, duševno in družbeno počutje. To poudarja kako pomembno vlogo igra prostor in njegova oprema za zadovoljevanje naših fizioloških potreb.
Skrita moč prostorov.
Pohištvo odpira pogovor, zato je potrebno izbrati pohištvo, katero omogoča raznolikost postavitev in pri tem še vedno vabi k sodelovanju ter obenem vzpodbuja določeno mero individualnosti. Funkcionalnost igra ključno vlogo pri izbiri, saj lastnosti kot so mobilno, lahko in varno za uporabnika dosegajo maksimalne kriterije, ki definirajo fleksibilno pohištvo. 
Da bi dosegli dobro počutje tistih, ki vsakodnevno pridobivajo nova znanja, jim moramo omogočiti prostore v katerih se bodo dobro počutili, saj bodo le tako nova znanja tudi dolgoročna pridobitev.