Odziv na poročanje v oddaji Tarča o domnevnih pritiskih in povezavah podjetja Inovatio.

Spoštovani!
 
Podjetje Inovatio se primarno ne ukvarja z medicinsko ali zaščitno opremo, imamo pa vzpostavljeno razvejano mrežo partnerjev s celega sveta, tudi s Kitajske, s katerimi redno sodelujemo. Ti partnerji so nam ob širjenju virusa COVID-19 v Evropi posredovali informacije o možnostih dobave raznovrstne opreme. Ko smo se tudi v Sloveniji soočili s hudim pomanjkanjem zaščitne opreme in z dejstvom, da je to treba zagotoviti v čim krajšem času, smo se povezali z enim od dobaviteljev in pripravili uradno ponudbo, ki smo jo po uradni poti naslovili pristojnim. Pripravili smo pet ponudb za dobavo mask, sprejeti sta bili dve. Z Zavodom Republike Slovenije za blagovne rezerve smo sklenili dve pogodbi za dobavo skupaj 225.000 mask FFP2 z ustreznimi certifikati in tudi s poročili o opravljenih preizkusih kakovosti v skupni vrednosti nekaj manj kot 1 milijon evrov (brez ddv).

Maske smo dobavili v dobrem tednu dni, od 29.3. do 7.4. Gre za obdobje, ko je bila država skorajda brez mask FFP2 in ko smo bili med redkimi ponudniki v Sloveniji, ki so tovrstne maske lahko tudi dejansko dobavili.

Navedbe v oddaji Tarča, da naj bi za nas lobiral in pritiskal g. Damjan Jaklin, vodja medresorne skupine, so neresnične. Gospoda Jaklina ne pozna nihče od zaposlenih, kot direktor pa ga niti jaz kot direktor nisem nikoli srečal.

Dejstvo pa je, da je bila ob takratnih razmerah na svetovnem trgu, ko je povpraševanje za nekajkrat presegalo ponudbo, države in drugi kupci pa so tekmovali za skoraj vsak kos opreme, izredno pomembna hitra realizacija dobav. V sami ponudbi in ob podpisu pogodbe smo zato tudi navedli, da lahko dobavo realiziramo le ob takojšnjih plačilih delnih dobav. Izključno zaradi tega namena smo ob izdaji računa tudi poklicali na Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve in jih prosili, da se plačilo izvede čim hitreje, saj smo le tako lahko zagotovili nemoteno dobavo. Nikoli pa nismo dobili nobenih avansnih plačil.

Če povzamem: naše podjetje je v najbolj odločilnem obdobju dobavilo kakovostne in preverjene maske FFP2. Vse, kar smo obljubili, smo v najkrajšem času tudi izvedli.   

Na opravljeno delo smo ponosni.

Hvala.


S spoštovanjem,
Aleš Celcar