Raziskava o vplivu fleksibilnega pohištva na učne rezultate

V raziskavi, ki je med novembrom 2017 in julijem 2018 potekala na šoli Pool Hayes Acadamy so ugotavljali, ali izbira in vrsta šolskega pohištva vpliva na učne rezultate. Šola je zagotovila dva učna prostora, ki sta se uporabljala kot testni učilnici. Dve učilnici za poučevanje istih predmetov. Ena s tradicionalnim pohištvom, postavljenim po navodilih učitelja, druga s fleksibilnim pohištvom VS, ki so ga učenci lahko uporabljali in premikali med poukom. Pod pohištvo imamo v mislih stole, mize, knjižne police in medijske table. Cilj tega projekta je bil izvesti poglobljeno in usmerjeno oceno vpliva in vloge pohištva na učence in učitelje ter na učne rezultate.

                
Učilnica s pohištvom VS   Kontrolna učilnica

 
Glavna vprašanja, na katera so želeli z raziskavo odgovoriti:
  1. Kako in zakaj preoblikovanje in namestitev pohištva spremeni vedenje učencev in učiteljev?
  2. Kakšne so spremembe v vedenju?
  3. Kako te spremembe vplivajo na učenje in počutje učencev? 
    
Učilnica s pohištvom VS   Kontrolna učilnica

 
Učenci in učitelji iz eksperimentalne in kontrolne skupine so izpolnili spletni vprašalnik pred, med in po prenovi in namestitvi pohištva. Vprašalniki so bili osredotočeni na uporabo učnega prostora, vedenje, zbranost in dobro počutje v prostoru.
 
Zaradi težav pri merjenju neposrednega vpliv pohištva na učenje in dobro počutje, so raziskovalci še posebej spremljali vedenje učencev. 

 
 
Rezultati raziskave pri učencih 

Učenci so z oceno od 1 do 5 morali oceniti dizajn učilnice ter udobje in dizajn pohištva. Rezultati so navedeni v spodnjem grafu.

 

Učence so v raziskavi povprašali kako pogosto (5 stopenjska lestvica) spreminjajo postavitev pohištva, kako pogosto spremenijo svojo pozicijo na pohištvu in kako pogosto uporabljajo različne kotičke v učilnici. Rezultati so navedeni v spodnjem grafu.

 

Učence so vprašali kako pogosto se jim zgodijo spodaj zapisani dogodki (7 stopenjska lestvica)

Rezultati raziskave pri učiteljih 

Učiteljico, ki je poučevala v VS učilnici so ob začetku in ob koncu raziskave vprašali, kako pogosto se zgodi naslednje (7 stopenjska lestvica):

 
Učiteljica v VS učilnici je julija 2018 poročala o pozitivnejših ocenah za svoje učence kot učiteljica v kontrolni učilnici z klasičnim pohištvom:

 
Izjave udeležencev:
  • "Učenci imajo radi VS učilnico - to je njihova najljubša učilnica in so nezadovoljni, če se moraj premakniti v drugo učilnico.  Fleksibilno pohištvo na kolesih naredi preoblikovanje pouka enostavno - učenci so bolj vključeni v svoje učenje in učitelji lahko zelo dostopajo do vseh enostavno - vedenje in sodelovanje pri pouku se je izboljšalo." Mary Robbins, učiteljica v VS učilnici
  • "Če bi bilo po moje, bi po tem raziskovalnem projektu vsako učilnico opremili s pohištvom VS. Ima neverjeten vpliv - rad bi videl, da ga preizkusimo pri vseh predmetih. Z VS pohištvom  prostor odpira učenje in mu daje novo dinamiko." Luke Baker, vodja učiteljev
  • "Mize in stole premikamo sami tako kot jih potrebujejo. Veliko raje delamo tukaj, saj sem nam zdi, da smo starejši in bolj odgovorni." učenec, 10 let

V inovativni učilnici je bilo uporabljeno naslednje pohištvo:
 
           
Shift+ Base - 
fiksna mizna
  Shift+ Base -
konveksna in konkavna miza
  Shift+ Base -
nastavljiva miza
  Puzzle -
prosto oblikovana miza