Paket iger EXECUTIVE FUNCTIONS – RAZVOJNE FUNKCIJE

onEVO floor

Redna cena:
1.525,00 € (brez DDV)
Redna cena:
1.860,50 € (z DDV)


Paket iger je namenjen vrtcem, šolam, psihološkim in pedagoškim ambulantam, centrom za zgodnji razvoj otrok itn. Igre služijo kot odličen terapevtski pripomoček za otroke s primanjkljaji na različnih področjih. Služi kot privlačna alternativa klasičnim oblikam terapij otrokovega razvoja. Program se je razvil na podlagi inovativnega koncepta, ki se osredotoča na otrokove sposobnosti in ne primanjkljaje. Učitelj ali terapevt ne poučuje in ne ponuja pripravljenih rešitev, temveč namesto tega otroka spodbudi k iskanju lastnih rešitev.


S pomočjo iger – paketa RAZVOJNE FUNKCIJE se razvijajo naslednje spretnosti:
 • Inhibicija – sposobnost zaviranja impulzivnih reakcij in čustev, ločevanje prihajajočih informacij, zahvaljujoč temu, da vedenje postane selektivno
 • Osredotočenost in koncentracija – sposobnost osredotočanja na opravljeno nalogo kljub motečim dražljajem
 • Začetek dejavnosti – možnost začetka dejavnosti brez nadaljnjega sprejemanja, učinkovito in v vnaprej določenem časovnem okviru
 • Delovni pomnilnik – začasno shranjevanje informacij z namenom njegove nadaljnje obdelave, pomnjenja in priklica nasvetov in stopenj aktivnosti. Prav tako povečuje sposobnost uporabe prejšnjih izkušenj za obvladovanje sedanje situacije
 • Ciljna usmerjenost in določanje prednosti – določanje ciljev, načrtovanje nadaljnjih dejavnosti, sposobnost določanja pomembnih informacij od točke do točke in določitev osredotočenosti
 • Organizacija – sistemi organizacije in ločevanja informacij, stvari, prostora in časa (upravljanje s časom), organizacija in nadzor dejavnosti
 • Prilagodljivost in fleksibilnost – sposobnost prilagajanja lastnih dejavnosti določeni situaciji, fleksibilno prilagajanje zahtevam okolja, sposobnost dojemanja stvari z nove perspektive
 • Sposobnost uporabe povratnih informacij – sprememba vedenja in aktivnosti, ki izhaja iz naših reakcij do drugih in obratno. Namen povratnih informacij posredovanje znanja o vedenju in aktivnosti prejemnika
 • Metakognicija – sposobnost uresničevanja lastnih čustev, ustvarjanje posploševanj o sebi okolici, razumevanje lastnih miselnih procesov, sposobnost dojemanja sebe s perspektive
 
Priporočljivo za:

 • Izobraževanje (otroci od 3 – 6 let, otroci s posebnimi potrebami na nižji stopnji OŠ
 • Terapija: otroci z motnjami kognitivnih funkcij, otroci z motnjo koncentracije in osredotočenosti, otroci z ADHD, otroci z avtistično motnjo, otroci z blago in lažjo obliko duševne motnje.