Aktivnosti, ki popestrijo učenje na daljavo

Motivacija učencev je v tem času še posebej pomembna. Učenci morajo vso vsebino predelati sami, kar morda nekatere ovira ali pa celo demotivira za učno delo. 
V svojem magistrskem delu z naslovom Didaktične razsežnosti interaktivne table pri pouku likovne umetnosti sem raziskovala kako igrifikacija oz. poučne igre dobro vplivajo tako na učno klimo kot na motivacijo učencev. Naj bo le ta v uvodu ure ali v katerem koli delu učne enote, učenci so skozi igro veliko bolj motivirani. Tudi raziskave iz preteklih let ugotavljajo, da je učenje skozi igro veliko bolj učinkovito. 
Programska oprema SMART Learning Suite, ki jo zastopamo omogoča hitro pripravo tovrstnih aktivnosti, ki temeljijo na igri. Verjamem, da vsi ne uporabljate te programske opreme, zato sem raziskovala tudi druge možnosti za izdelavo različnih aktivnosti za učence, ki popestrijo učenje na daljavo. Prav tako vam bo v nadaljevanju predstavila tudi že pripravljene aktivnosti za učence, ki jih lahko uporabite.
V nadaljevanju vam predstavljam programske opreme, ki omogočajo pripravo personaliziranih didaktičnih iger: SMART Learning Suite Online, Microsoft Teams za izobraževanje, Kahoot, Quizizz educaplay, QuizBreak! in Review Game Zone.

Obstajajo pa tudi že pripravljene didaktične igre, ki jih lahko najdete na različnih slovenskih spletnih portalih npr. UČIMse in Didaktične igre.
Za otroke prve triade so primerne tudi druge aktivnosti. Mestna knjižnica Ljubljana ima na svoji spletni strani pravljično sobo, uganke in kvize, ki jih lahko vaši učenci brezplačno uporabijo.

 

 
Vseeno pa bom kot prvo izpostavila programsko opremo SMART Learning Suite, ki vsebuje orodje SMART lab za hitro in enostavno pripravo aktivnosti. Na voljo so različne predloge aktivnosti: kviz, igre razvrščanja, karte, spomin, vstavljanje manjkajočih besed, označevanje delov itn. Več o posamezni predlogi si lahko preberete na naslednji povezavi. Torej v te predloge pa potem samo vstavite (lahko tudi prekopirate) svoje vsebine (besedilo in slike). Za pripravo aktivnosti si ni potrebno prenesti programske opreme, saj je le ta v oblaku. Na to temo smo v preteklem mesecu pripravili webinar, v katerem smo med drugim tudi predstavili kako pripraviti tovrstno aktivnost. Video webinarja je objavljen na naslednji povezavi. Že pripravljene vsebine najdete tako na spletnem portalu iUčitelj kot na spletnem portalu SMART Exchange.  Prav tako je podjetje SMART Tecnologies pripravilo različne aktivnosti, ki temeljijo na igri prav za čas koronavirusa. Več na naslednji povezavi.
 
Vem, da veliko učiteljev za poučevanje na daljavo uporabljamo programsko opremo Microsoft Teams za izobraževanje. Tudi v sklopu te programske opreme je mogoče pripraviti različne kvize za učence. Na spletnem portalu Youtube je naloženih kar nekaj video vodičev na to temo, najdete jih na naslednji povezavi. Video vodiči za uporabo osnovnih funkcij programske opreme v slovenščini pa najdete na naslednji povezavi.
 

Morda vam je poznani tudi Kahoot, ki je zanimivo orodje za pripravo kviza. Na naslednji povezavi lahko preberete kako uporabiti Kahoot. Za uporabo se je potrebno registrirati. Dostop do spletne strani je na naslednji povezavi.
 

Quizizz je brezplačna zabavna igra, s katero je mogoče tudi formativno spremljati napredek učencev. Več si lahko preberete na naslednji povezavi. Dostop do spletne strani je na naslednji povezavi.
 

Spletno mesto educaplay, kjer je mogoče se brezplačno registrirati in kreirati lastne aktivnosti ali pa uporabiti obstoječe aktivnosti. Pripravite lahko različne aktivnosti: uganke, križanke, sestavljanko za iskanje besede, dialoge, pomešane besede, aktivnosti ujemanja, kvize, zemljevide itn. Dostop do spletne strani je na naslednji povezavi.

QuizBreak! učiteljem omogoča preprosto ustvarjanje Jeopardy iger. Vprašanjem je mogoče dodati slike, video in zvok. Dostop do spletne strani je na naslednji povezavi.

Review Game Zone omogoča tako ustvarjanje kot uporabo že pripravljenih didaktičnih iger. Prav tako lahko učitelj spremlja napredek učenca. Dostop do spletne strani je na naslednji povezavi.